วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บัวขาว บัญชาเมฆ รำไหว้ครูมวยไทย น่าดูมาก ที่งานช้างสุรินทร์

การเดินทางของเจ้าชายน้อย ภาษาเขมรถิ่นไทย “ Le Prince en khamer du nord”

 

การเดินทางของเจ้าชายน้อย ภาษาเขมรถิ่นไทย “ Le Prince en khamer du nord”

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00-19.00 น.

ณ สนามหญ้า หน้าปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 

พบกับ 3 ศิลปินแห่งชาติ

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

อัศศิริ ธรรมโชติ

ไพวรินทร์ ขาวงาม

การเสวนาโดยวิทยากร

ปรีดา ปัญญาจันทร์ นักเขียนวรรณกรรมเด็ก

นักวาดภาพประกอบ

อัษฎางค์ ชมดี และ ดร.ดิเรก หงษ์ทอง ผู้แปล

สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ ผู้ริเริ่มโครงการฯ นักเดินทางและนักเขียนอิสระ

ดำเนินรายการโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมี กฤษณมิษ อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ชม การจัดแสดงผ้าไหมมัดหมี่สุรินทร์ "ลายเจ้าชายน้อย" โดยทีมออกแบบลายผ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การอ่านวรรณกรรมเจ้าชายน้อยด้วยภาษาไทย/เขมรถิ่นไทย/ฝรั่งเศส            โดยนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์  พิเศษสุด ชมการแสดงดนตรีของ สุรชัย จันทิมาธร ศิลปินแห่งชาติผู้มีถิ่นฐาน คนสุรินทร์ และ สุนทรี เวชานนท์ ศิลปินล้านนา

          ด้วยทางกลุ่มผู้จัดทำ โครงการเจ้าชายน้อยภาษาถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงานเพื่อสังคม โดยมิได้หวังผลกำไร ได้จัดทำหนังสือ เจ้าชายน้อย (Le Petit Prince) ผลงานการประพันธ์ของอองตวน เดอแซงเต็กซูเปรี นักเขียนชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการนำไปแปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลก มาเป็นภาษาถิ่นของไทย เช่น ภาษาล้านนา ภาษาปะกาเกอะญอ ภาษามลายูอักษรยาวี และเล่มล่าสุดคือ ภาษาเขมรถิ่นไทย และมีกำหนดการจัดงานเปิดตัวหนังสือเจ้าชายน้อยภาษาเขมรถิ่นไทย ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ สนามหญ้าหน้าปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมระดับโลกโดยผ่านภาษาเขมรถิ่นไทยให้กับเยาวชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ผ่านวรรณกรรมระดับโลก ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วรรณกรรมโลกในภาษาเขมรสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย


โตโต้โสนแย้มพาเที่ยว รายงาน

 

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

อาหารเยอะมาก งานเลี้ยงอาหารช้างที่สุรินทร์

ช้างแห่กินอาหารบู๊ฟเฟ่ สนุกสนาน ในงานช้างสุรินทร์

#amazingthailand #หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน #เที่ยวสุรินทร์ #งานช้างสุรินทร์ #ม่วนๆ #elephantthailand #มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ #มาแรงวันนี้ ขบวนแห่ช้างเข้าเมือง งานช้างสุรินทร์ 65 คึกคักแท้ EP2 มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 เป็นครั้งที่ 62 ณ จังหวัดสุรินทร์ (Elephant Round Up Festival – Surin 2022 ) จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศในนาม “สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ”เนื่องมาจากสุรินทร์มีกลุ่มผู้เลี้ยงช้างที่เรียกตัวเองว่า “กูย” หรือ “กวย” ซึ่งมีความชำนาญในการจับช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือหมู่บ้านช้างบ้าน ตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพเลี้ยงช้างเสริมอาชีพหลักในการทำนา ทำไร่ และเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านซึ่งแต่เดิมแทบทุกหลังเรือน จนเป็นที่รู้จักกันในนาม หมู่บ้านช้าง ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2505 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ งานช้างสุรินทร์ เป็นงานประจำปีของชาติ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2565”ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 รวม 12 วัน ณ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่ ที่เป็น Highlight สำคัญที่ไม่ควรพลาด ในการเดินทางมาเที่ยวงาน เช่น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป รับชมและให้กำลังใจนักแสดง คน และช้าง ในการแสดงช้างรอบซ้อมใหญ่ ณ บริเวณสนามแสดงช้าง อ.เมืองสุรินทร์ และเวลาประมาณ 17.00 น.ร่วมเก็บภาพความประทับใจในกิจกรรมจัดโต๊ะอาหารช้าง ที่มีความยาวกว่า 200 เมตร และร่วมพิธีบวงสรวง พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ณ บริเวณอนุเสาวรีพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ร่วมบุญใหญ่และตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง พร้อมชื่นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้ที่บริเวณลานหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ ไปจนถึงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง นอกจากจังหวัดสุรินทร์ จะมีช้างที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแล้ว สุรินทร์ ยังมีผ้าไหมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีมูลค่าความงดงาม ในดินแดนแห่งนี้ มากกว่าร้อยสี พันลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนจังหวัดสุรินทร์จะได้ครอบครองซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับบุคคลต่างๆที่เป็นที่รักและเคารพนับถือ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของผ้าไหมสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ ในการจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 นี้ จะเพิ่มกิจกรรมใหม่ที่เป็นการสร้างการรับรู้ในสินค้าที่โดดเด่นและเป็นแม่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บันทึกสถิติโลก Guinness World Records’ ผ่านการพับตุ๊กตาช้าง ที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ จากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ โดยคนสุรินทร์ มากถึง 9,010 คน รวมพลคนพับช้าง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามแสดงช้าง อ.เมืองสุรินทร์ เวลา 12.30 น. ทำการฝึกซ้อมพับตุ๊กตาช้าง เวลา 15.00 น. เริ่มการบันทึกสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) ผ่านการพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่อยากชวนให้ทุกท่าน เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจผู้พับตุ๊กตาช้างในครั้งนี้ด้วย วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2565 ชมและสัมผัสการแสดงช้างที่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการแสดงวันละ 2 รอบ รอบเช้าเริ่ม เวลา 08.00 น.- 12.00 น. และรอบค่ำเริ่มเวลา 18.00 น. -21.00 น. ในปี 2565 นี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสำหรับ Fan Club น้องช้าง ที่เป็น FC ของช้างเชือกต่างๆที่มีติดตามใน Social Media เช่น ใน Face Book YouTube Instagram Twitter ท่านจะได้พบและสัมผัสกับการแสดงความสามารถของน้องช้างในการแสดงช้างในครั้งนี้อีกด้วย

ช้างนับร้อยเชือกแห่เข้าเมืองสุรินทร์

#amazingthailand #หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน #เที่ยวสุรินทร์ #งานช้างสุรินทร์ #ม่วนๆ #elephantthailand #มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ #มาแรงวันนี้ ขบวนแห่ช้างเข้าเมือง งานช้างสุรินทร์ 65 คึกคักแท้ EP2 มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 เป็นครั้งที่ 62 ณ จังหวัดสุรินทร์ (Elephant Round Up Festival – Surin 2022 ) จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศในนาม “สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ”เนื่องมาจากสุรินทร์มีกลุ่มผู้เลี้ยงช้างที่เรียกตัวเองว่า “กูย” หรือ “กวย” ซึ่งมีความชำนาญในการจับช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือหมู่บ้านช้างบ้าน ตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพเลี้ยงช้างเสริมอาชีพหลักในการทำนา ทำไร่ และเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านซึ่งแต่เดิมแทบทุกหลังเรือน จนเป็นที่รู้จักกันในนาม หมู่บ้านช้าง ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2505 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ งานช้างสุรินทร์ เป็นงานประจำปีของชาติ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2565”ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 รวม 12 วัน ณ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่ ที่เป็น Highlight สำคัญที่ไม่ควรพลาด ในการเดินทางมาเที่ยวงาน เช่น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป รับชมและให้กำลังใจนักแสดง คน และช้าง ในการแสดงช้างรอบซ้อมใหญ่ ณ บริเวณสนามแสดงช้าง อ.เมืองสุรินทร์ และเวลาประมาณ 17.00 น.ร่วมเก็บภาพความประทับใจในกิจกรรมจัดโต๊ะอาหารช้าง ที่มีความยาวกว่า 200 เมตร และร่วมพิธีบวงสรวง พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ณ บริเวณอนุเสาวรีพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ร่วมบุญใหญ่และตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง พร้อมชื่นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้ที่บริเวณลานหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ ไปจนถึงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง นอกจากจังหวัดสุรินทร์ จะมีช้างที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแล้ว สุรินทร์ ยังมีผ้าไหมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีมูลค่าความงดงาม ในดินแดนแห่งนี้ มากกว่าร้อยสี พันลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนจังหวัดสุรินทร์จะได้ครอบครองซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับบุคคลต่างๆที่เป็นที่รักและเคารพนับถือ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของผ้าไหมสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ ในการจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 นี้ จะเพิ่มกิจกรรมใหม่ที่เป็นการสร้างการรับรู้ในสินค้าที่โดดเด่นและเป็นแม่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บันทึกสถิติโลก Guinness World Records’ ผ่านการพับตุ๊กตาช้าง ที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ จากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ โดยคนสุรินทร์ มากถึง 9,010 คน รวมพลคนพับช้าง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามแสดงช้าง อ.เมืองสุรินทร์ เวลา 12.30 น. ทำการฝึกซ้อมพับตุ๊กตาช้าง เวลา 15.00 น. เริ่มการบันทึกสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) ผ่านการพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่อยากชวนให้ทุกท่าน เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจผู้พับตุ๊กตาช้างในครั้งนี้ด้วย วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2565 ชมและสัมผัสการแสดงช้างที่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการแสดงวันละ 2 รอบ รอบเช้าเริ่ม เวลา 08.00 น.- 12.00 น. และรอบค่ำเริ่มเวลา 18.00 น. -21.00 น. ในปี 2565 นี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสำหรับ Fan Club น้องช้าง ที่เป็น FC ของช้างเชือกต่างๆที่มีติดตามใน Social Media เช่น ใน Face Book YouTube Instagram Twitter ท่านจะได้พบและสัมผัสกับการแสดงความสามารถของน้องช้างในการแสดงช้างในครั้งนี้อีกด้วย

ขบวนแห่ช้างเข้าเมือง งานช้างสุรินทร์ 65 คึกคักแท้ EP2

#amazingthailand #หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน #เที่ยวสุรินทร์ #งานช้างสุรินทร์ #ม่วนๆ #elephantthailand #มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ #มาแรงวันนี้ ขบวนแห่ช้างเข้าเมือง งานช้างสุรินทร์ 65 คึกคักแท้ EP2 มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 เป็นครั้งที่ 62 ณ จังหวัดสุรินทร์ (Elephant Round Up Festival – Surin 2022 ) จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศในนาม “สุรินทร์ ถิ่นช้างใหญ่ ”เนื่องมาจากสุรินทร์มีกลุ่มผู้เลี้ยงช้างที่เรียกตัวเองว่า “กูย” หรือ “กวย” ซึ่งมีความชำนาญในการจับช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือหมู่บ้านช้างบ้าน ตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพเลี้ยงช้างเสริมอาชีพหลักในการทำนา ทำไร่ และเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านซึ่งแต่เดิมแทบทุกหลังเรือน จนเป็นที่รู้จักกันในนาม หมู่บ้านช้าง ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2505 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ งานช้างสุรินทร์ เป็นงานประจำปีของชาติ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2565”ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 รวม 12 วัน ณ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่ ที่เป็น Highlight สำคัญที่ไม่ควรพลาด ในการเดินทางมาเที่ยวงาน เช่น วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป รับชมและให้กำลังใจนักแสดง คน และช้าง ในการแสดงช้างรอบซ้อมใหญ่ ณ บริเวณสนามแสดงช้าง อ.เมืองสุรินทร์ และเวลาประมาณ 17.00 น.ร่วมเก็บภาพความประทับใจในกิจกรรมจัดโต๊ะอาหารช้าง ที่มีความยาวกว่า 200 เมตร และร่วมพิธีบวงสรวง พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ณ บริเวณอนุเสาวรีพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ร่วมบุญใหญ่และตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง พร้อมชื่นชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้ที่บริเวณลานหลังสถานีรถไฟสุรินทร์ ไปจนถึงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง นอกจากจังหวัดสุรินทร์ จะมีช้างที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแล้ว สุรินทร์ ยังมีผ้าไหมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีมูลค่าความงดงาม ในดินแดนแห่งนี้ มากกว่าร้อยสี พันลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนจังหวัดสุรินทร์จะได้ครอบครองซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับบุคคลต่างๆที่เป็นที่รักและเคารพนับถือ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์อันโดดเด่นของผ้าไหมสุรินทร์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ ในการจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565 วันที่ 9-20 พฤศจิกายน 2565 นี้ จะเพิ่มกิจกรรมใหม่ที่เป็นการสร้างการรับรู้ในสินค้าที่โดดเด่นและเป็นแม่สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บันทึกสถิติโลก Guinness World Records’ ผ่านการพับตุ๊กตาช้าง ที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ จากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ โดยคนสุรินทร์ มากถึง 9,010 คน รวมพลคนพับช้าง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามแสดงช้าง อ.เมืองสุรินทร์ เวลา 12.30 น. ทำการฝึกซ้อมพับตุ๊กตาช้าง เวลา 15.00 น. เริ่มการบันทึกสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) ผ่านการพับตุ๊กตาช้างจากผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่อยากชวนให้ทุกท่าน เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจผู้พับตุ๊กตาช้างในครั้งนี้ด้วย วันที่ 19 -20 พฤศจิกายน 2565 ชมและสัมผัสการแสดงช้างที่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการแสดงวันละ 2 รอบ รอบเช้าเริ่ม เวลา 08.00 น.- 12.00 น. และรอบค่ำเริ่มเวลา 18.00 น. -21.00 น. ในปี 2565 นี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสำหรับ Fan Club น้องช้าง ที่เป็น FC ของช้างเชือกต่างๆที่มีติดตามใน Social Media เช่น ใน Face Book YouTube Instagram Twitter ท่านจะได้พบและสัมผัสกับการแสดงความสามารถของน้องช้างในการแสดงช้างในครั้งนี้อีกด้วย